MyTellus

Behovet

MyTellus.com är en mötesplats för utlandsintresserade unga. Syftet med sajten är att unga människor som har intresse av interkulturella upplevelser ska få både information och inspiration för att ta sig ut i världen. Webbplatsen består av en blogg och ett forum. MyTellus har funnits länge och har ett stort antal medlemmar.  TwoWay blev kontaktat för rådgivning då man var i ett läge där beslut var taget att skapa en ny sajt och samtidigt förändra grundfunktionaliteten jämfört med befintlig sajt. En del strukturella och funktionella lösningar behövde sättas på pränt.

Lösningen

TwoWay skapade ihop med Aprendi en Webbstrategi där mål, syfte och nödvändig funktionalitet sattes på pränt. Först när detta var klart föreslog TwoWay en teknisk lösning vilken tog hänsyn till allt befintligt innehåll på gamla mytellus.com samtidigt som en ny ändamålsenlig fräsch sajt kunde skapas. Lösningen diskuterades med kund innan den spikades. Därefter anlitades även TwoWay för att skapa det nya “hemmet” för mytellus.com och migrera över allt befintligt innehåll och alla befintliga medlemmar (ca 2000st). TwoWay stod för tekniska webbmiljön och Aprendi för designen. Kärnan i den tekniska lösningen blev WordPress med tilläggsmoduler för forum och medlemshantering.

Några huvudpunkter om funktioner på nya mytellus.com

  • Sättet som medlemmar kan interagera på ändrades till ett mer traditionellt forum och teknisk lösning för detta skapades.
  • MyTellus hade specifika önskemål gällande medlemshantering. Dessa önskemål sattes på pränt som funktionella krav och TwoWay skapade en kundspecifik lösning för automatiserad hantering av medlemmar vid registrering och vid förnyande av medlemsskap efter en viss tid hade löpt ut. Funktion för att enkelt exportera ut alla medlemmar från WordPress skapades.
  • Allt befintligt innehåll är fortfarande tillgängligt (övermigrerat till ny installation)
  • Webbplats är responsiv enligt Responsive design nivå 2 så att mobil upplevelse blir optimerad.
Utöver detta har MyTellus tecknat ett supportavtal som innebär att TwoWay har uppdraget att löpande uppdatera webbplats och forum för att säkerställa tillgänglighet och funktionalitet.
Löpande support för mytellus.com hanteras i TwoWay´s egna webbaserade supportcenter (TwoWay Customer Care Center) där all ärendehantering sköts.

mytellus.com