Mallorcanytt

Behovet

Mallorcanytt är en mötesplats för skandinaver på Mallorca. Webbplatsen består av en blogg och ett forum. TwoWay blev ursprungligen kontaktat för att hjälpa till med befintligt forum som hade lite brister. Senare har löpande underhåll, förbättringar av befintliga funktioner och skapande av nya funktioner ingått i levererade tjänster.

Lösningen

TwoWay har under två och ett halvt år levererat support, underhåll och nya funktioner till www.mallorcanytt.com.  Nedan presenteras ett urval av vad som är utfört.

Förbättringar på befintlig webbsajt

  • Ändrad layout för att ge bättre upplevelse för besökare
  • Ny lösning för kommentarer på blogginlägg (Disqus)
  • Lösning för publicering av reklam
  • Konvertering av webbplats till Responsive design nivå 2
Förbättringar för forum
  • Förfining av befintligt forum
  • Konvertering till ny plattform för forum för att möta ökade krav på funktionalitet
  • Lösning för inloggningsmöjlighet med Facebook-konto, Google-konto eller OpenID-konto
  • Mobil version av forum
  • Diverse förbättringar av hur innehåll presenteras
Utöver detta har TwoWay uppdraget att löpande uppdatera webbplats och forum.
Löpande support för Mallorcanytt.com hanteras i TwoWay´s egna webbaserade supportcenter (TwoWay Customer Care Center) där all ärendehantering sköts.

mallorcanytt.com