Bra Kakel

Bra Kakel - HemsidaBehovet

I samband med att Bra kakel gjorde en satsning på nya lokaler med ett helt nytt sätt att visa kakel och klinker så behövde den befintliga webbsajten byggas om ifrån grunden. Önskemålet var en sajt som skulle spegla den nya butikens rena och fräscha framtoning. Gällande funktionalitet vill men ha en sajt som laddade snyggt i mobil. Innehållsmässigt skulle grundinformation finnas med till en början. Men utökning av innehåll och funktioner skulle vara enkelt att ordna.

Lösningen

Efter diskussioner kring färg, form och innehåll togs först en grafisk profil samt ett förslag till layout på webbsajt fram. Därefter skapades sajt i WordPress med önskad design och funktionalitet. När denna text skrevs så var innehåll på sajt begränsat till basinformation men funktioner för referensprojekt, blogg och onlinebeställning finns framme och kan “slås på” när tiden är mogen.

brakakel.se